Tạo chữ hình trái tim

🔴 Nhập Từ Bạn Muốn Tạo Thành Trái Tim Vào Đây 🔴
💔 COPY ĐI 💔
^_^ Thích Không Ạ ^_^