Share một số mã màu HTML cực đẹp

Trong bài này, Gia Huy NY Blog sẽ Share Code HTML  cực đẹp do mình sưu tầm được.