Share Theme Giống DesignerVN.Net Trên Blogspot

Hello anh em, mình là Star Nhân :v hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em theme blogspot giống designervn.net , cụ thể là 1 tháng mình mất khoảng 10 nick 100K sub và mới đây thôi, con acc tây 300K sub của mình ăn checkpoint trắng :3 và acc tây thì đương nhiên không đá sang ảnh bạn bè để unlock được rồi ~~.

Một số hình ảnh về theme

Share Theme Giống DesignerVN.Net Trên Blogspot Nhân Dịp Nhân Công Túa mất acc Facebook thứ 102
Share Theme Giống DesignerVN.Net Trên Blogspot Nhân Dịp Nhân Công Túa mất acc Facebook thứ 102
Thumbnail sẽ tự thêm khung bên ngoài
Share Theme Giống DesignerVN.Net Trên Blogspot Nhân Dịp Nhân Công Túa mất acc Facebook thứ 102
Share Theme Giống DesignerVN.Net Trên Blogspot Nhân Dịp Nhân Công Túa mất acc Facebook thứ 102
Share Theme Giống DesignerVN.Net Trên Blogspot Nhân Dịp Nhân Công Túa mất acc Facebook thứ 102

Cách nhận theme

Share bài viết này lên Google + và để lại link share kèm email dưới comment