Gia Huy NY BLOG

Blog chia sẻ ảnh chất lượng cao - thủ thuật hay - ảnh bìa chất

Hướng Dẫn Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot

Xin chào mọi người.Hôm nay Huy sẽ Hướng Dẫn mọi người Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot.
Hướng Dẫn Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot
 Demo
Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger → Trang → Trang mới
Bước 2 : chuyển qua tab HTML
Bước 3 : Chèn code sau đây
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<html><body>
<script type="text/javascript">
function createHeart(sourceId, resultId) {
objSource = window.document.getElementById(sourceId);
objResult = window.document.getElementById(resultId);

if(objSource.value.length == 0) {
alert("Bạn Đã Nhập Gì Đâu !!!");
return false;
}

string = objSource.value;

heart = "";
heart += "_________" + partString(string, 8) + "____________" + partString(string, 9) + "\n";
heart += "______" + partString(string, 12) + "_______" + partString(string, 15) + "\n";
heart += "____" + partString(string, 17) + "___" + partString(string, 18) + "\n";
heart += "___" + partString(string, 41) + "\n";
heart += "__" + partString(string, 44) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
heart += partString(string, 47) + "\n";
heart += partString(string, 47) + "\n";
heart += partString(string, 46) + "\n";
heart += partString(string, 45) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 43) + "\n";
heart += "__" + partString(string, 41) + "\n";
heart += "____" + partString(string, 38) + "\n";
heart += "______" + partString(string, 34) + "\n";
heart += "_________" + partString(string, 28) + "\n";
heart += "____________" + partString(string, 22) + "\n";
heart += "______________" + partString(string, 18) + "\n";
heart += "_________________" + partString(string, 13) + "\n";
heart += "___________________" + partString(string, 9) + "\n";
heart += "_____________________" + partString(string, 6) + "\n";
heart += "______________________" + partString(string, 4) + "\n";
heart += "_______________________" + partString(string, 2) + "\n";

objResult.value = heart;
}
function partString(string, num) {
if(string.length >= num)
return string.substring(0, num);

repeat = Math.ceil(num / string.length);

newString = "";

for(i = 0; i < repeat; i++)
newString += string;

return newString.substring(0, num);
}

</script>
<div align="center">
🔴 Nhập Từ Bạn Muốn Tạo Thành Trái Tim Vào Đây 🔴<br /><input id="text" name="text" size="37" /></div>
<div align="center">
<input accesskey="g" name="Create Heart" onclick="return createHeart('text', 'result');" type="button" value="😎 Nhấp vào nà 😎" /></div>
<div align="center">
💔 COPY ĐI 💔</div>
<div align="center">
<textarea cols="45" id="result" onclick="this.focus(); this.select();" readonly="readonly" rows="23" wrap="OFF"></textarea><div align="center">
^_^ Thích Không Ạ ^_^</div>
<div align="center">
<strong>© <a href="https://www.huyny.tk">Coppyright 2018-2019 -Huy cute </a></strong></div>
</div>
</body></html></div>
Xong.Như vậy là ta đã có được 1 trang tạo chữ hình trái tim cho blog mình.

Lê Võ Gia Huy Designer

Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Các bạn hãy đóng góp ý kiến của mình vào đây giúp tôi nhé !
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email : giahuylevo412@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/giahuynyblog/
Tác giả: Phú Cường Blogger

Tôi là Cường, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!

 • 22 nhận xét:

  1. Trả lời
   1. chữ demo kìa nhấp vào

    Xóa
   2. đã là demo thì để cuối bài và bố trí css cho đẹp vào mới được chứ, kinh nghiệm viết bài máy năm nay mà z à???

    Xóa
  2. _________Thìn đẹp____________Thìn đẹp
   ______Thìn đẹp tra_______Thìn đẹp traiTh
   ____Thìn đẹp traiThìn___Thìn đẹp traiThìn
   ___Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiTh
   __Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn
   _Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹ
   _Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹ
   Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp
   Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp
   Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹ
   Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đ
   _Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn
   __Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiTh
   ____Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp tra
   ______Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp
   _________Thìn đẹp traiThìn đẹp traiTh
   ____________Thìn đẹp traiThìn đẹp
   ______________Thìn đẹp traiThìn
   _________________Thìn đẹp trai
   ___________________Thìn đẹp
   _____________________Thìn đ
   ______________________Thìn
   _______________________Th

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. _________Huy ĐzHu____________Huy ĐzHuy
    ______Huy ĐzHuy Đz_______Huy ĐzHuy ĐzHuy
    ____Huy ĐzHuy ĐzHuy Đ___Huy ĐzHuy ĐzHuy Đz
    ___Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
    __Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHu
    _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
    _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
    Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
    Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
    Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
    Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
    _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzH
    __Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
    ____Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHu
    ______Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
    _________Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
    ____________Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
    ______________Huy ĐzHuy ĐzHuy Đz
    _________________Huy ĐzHuy ĐzH
    ___________________Huy ĐzHuy
    _____________________Huy Đz
    ______________________Huy
    _______________________Hu

    Xóa
  3. _________Huy ĐzHu____________Huy ĐzHuy
   ______Huy ĐzHuy Đz_______Huy ĐzHuy ĐzHuy
   ____Huy ĐzHuy ĐzHuy Đ___Huy ĐzHuy ĐzHuy Đz
   ___Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
   __Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHu
   _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
   Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
   Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzH
   __Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
   ____Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHu
   ______Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   _________Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   ____________Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   ______________Huy ĐzHuy ĐzHuy Đz
   _________________Huy ĐzHuy ĐzH
   ___________________Huy ĐzHuy
   _____________________Huy Đz
   ______________________Huy
   _______________________Hu

   Trả lờiXóa
  4. https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=167692083333796

   Trả lờiXóa
  5. _________Huy KHÙN____________Huy KHÙNG
   ______Huy KHÙNG Hu_______Huy KHÙNG Huy K
   ____Huy KHÙNG Huy KHÙ___Huy KHÙNG Huy KHÙN
   ___Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG H
   __Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy
   _Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KH
   _Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KH
   Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙ
   Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙ
   Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KH
   Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy K
   _Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy
   __Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG H
   ____Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙN
   ______Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy
   _________Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙN
   ____________Huy KHÙNG Huy KHÙNG Hu
   ______________Huy KHÙNG Huy KHÙN
   _________________Huy KHÙNG Huy
   ___________________Huy KHÙNG
   _____________________Huy KH
   ______________________Huy
   _______________________Hu

   Trả lờiXóa
  6. buổi tối vui vẻ nha
   tương tác tốt

   Trả lờiXóa
  7. _________Nam Hack____________Nam Hacke
   ______Nam HackerNa_______Nam HackerNam H
   ____Nam HackerNam Hac___Nam HackerNam Hack
   ___Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerN
   __Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam
   _Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Ha
   _Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Ha
   Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Hac
   Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Hac
   Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Ha
   Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam H
   _Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam
   __Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerN
   ____Nam HackerNam HackerNam HackerNam Hack
   ______Nam HackerNam HackerNam HackerNam
   _________Nam HackerNam HackerNam Hack
   ____________Nam HackerNam HackerNa
   ______________Nam HackerNam Hack
   _________________Nam HackerNam
   ___________________Nam Hacke
   _____________________Nam Ha
   ______________________Nam
   _______________________Na

   Trả lờiXóa