Hướng Dẫn Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot

Xin chào mọi người.Hôm nay Huy sẽ Hướng Dẫn mọi người Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot.
Hướng Dẫn Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot
 Demo
Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger → Trang → Trang mới
Bước 2 : chuyển qua tab HTML
Bước 3 : Chèn code sau đây
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<html><body>
<script type="text/javascript">
function createHeart(sourceId, resultId) {
objSource = window.document.getElementById(sourceId);
objResult = window.document.getElementById(resultId);

if(objSource.value.length == 0) {
alert("Bạn Đã Nhập Gì Đâu !!!");
return false;
}

string = objSource.value;

heart = "";
heart += "_________" + partString(string, 8) + "____________" + partString(string, 9) + "\n";
heart += "______" + partString(string, 12) + "_______" + partString(string, 15) + "\n";
heart += "____" + partString(string, 17) + "___" + partString(string, 18) + "\n";
heart += "___" + partString(string, 41) + "\n";
heart += "__" + partString(string, 44) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
heart += partString(string, 47) + "\n";
heart += partString(string, 47) + "\n";
heart += partString(string, 46) + "\n";
heart += partString(string, 45) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 43) + "\n";
heart += "__" + partString(string, 41) + "\n";
heart += "____" + partString(string, 38) + "\n";
heart += "______" + partString(string, 34) + "\n";
heart += "_________" + partString(string, 28) + "\n";
heart += "____________" + partString(string, 22) + "\n";
heart += "______________" + partString(string, 18) + "\n";
heart += "_________________" + partString(string, 13) + "\n";
heart += "___________________" + partString(string, 9) + "\n";
heart += "_____________________" + partString(string, 6) + "\n";
heart += "______________________" + partString(string, 4) + "\n";
heart += "_______________________" + partString(string, 2) + "\n";

objResult.value = heart;
}
function partString(string, num) {
if(string.length >= num)
return string.substring(0, num);

repeat = Math.ceil(num / string.length);

newString = "";

for(i = 0; i < repeat; i++)
newString += string;

return newString.substring(0, num);
}

</script>
<div align="center">
🔴 Nhập Từ Bạn Muốn Tạo Thành Trái Tim Vào Đây 🔴<br /><input id="text" name="text" size="37" /></div>
<div align="center">
<input accesskey="g" name="Create Heart" onclick="return createHeart('text', 'result');" type="button" value="😎 Nhấp vào nà 😎" /></div>
<div align="center">
💔 COPY ĐI 💔</div>
<div align="center">
<textarea cols="45" id="result" onclick="this.focus(); this.select();" readonly="readonly" rows="23" wrap="OFF"></textarea><div align="center">
^_^ Thích Không Ạ ^_^</div>
<div align="center">
<strong>© <a href="https://www.huyny.tk">Coppyright 2018-2019 -Huy cute </a></strong></div>
</div>
</body></html></div>
Xong.Như vậy là ta đã có được 1 trang tạo chữ hình trái tim cho blog mình.
22 Comments

 1. Trả lời
  1. chữ demo kìa nhấp vào

   Xóa
  2. đã là demo thì để cuối bài và bố trí css cho đẹp vào mới được chứ, kinh nghiệm viết bài máy năm nay mà z à???

   Xóa
 2. _________Thìn đẹp____________Thìn đẹp
  ______Thìn đẹp tra_______Thìn đẹp traiTh
  ____Thìn đẹp traiThìn___Thìn đẹp traiThìn
  ___Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiTh
  __Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn
  _Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹ
  _Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹ
  Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp
  Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp
  Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹ
  Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đ
  _Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn
  __Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp traiTh
  ____Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp tra
  ______Thìn đẹp traiThìn đẹp traiThìn đẹp
  _________Thìn đẹp traiThìn đẹp traiTh
  ____________Thìn đẹp traiThìn đẹp
  ______________Thìn đẹp traiThìn
  _________________Thìn đẹp trai
  ___________________Thìn đẹp
  _____________________Thìn đ
  ______________________Thìn
  _______________________Th

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. _________Huy ĐzHu____________Huy ĐzHuy
   ______Huy ĐzHuy Đz_______Huy ĐzHuy ĐzHuy
   ____Huy ĐzHuy ĐzHuy Đ___Huy ĐzHuy ĐzHuy Đz
   ___Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
   __Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHu
   _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
   Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
   Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzH
   __Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
   ____Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHu
   ______Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   _________Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   ____________Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
   ______________Huy ĐzHuy ĐzHuy Đz
   _________________Huy ĐzHuy ĐzH
   ___________________Huy ĐzHuy
   _____________________Huy Đz
   ______________________Huy
   _______________________Hu

   Xóa
 3. _________Huy ĐzHu____________Huy ĐzHuy
  ______Huy ĐzHuy Đz_______Huy ĐzHuy ĐzHuy
  ____Huy ĐzHuy ĐzHuy Đ___Huy ĐzHuy ĐzHuy Đz
  ___Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
  __Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHu
  _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
  _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
  Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
  Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
  Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
  Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
  _Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzH
  __Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy Đ
  ____Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHu
  ______Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
  _________Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
  ____________Huy ĐzHuy ĐzHuy ĐzHuy
  ______________Huy ĐzHuy ĐzHuy Đz
  _________________Huy ĐzHuy ĐzH
  ___________________Huy ĐzHuy
  _____________________Huy Đz
  ______________________Huy
  _______________________Hu

  Trả lờiXóa
 4. https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=167692083333796

  Trả lờiXóa
 5. _________Huy KHÙN____________Huy KHÙNG
  ______Huy KHÙNG Hu_______Huy KHÙNG Huy K
  ____Huy KHÙNG Huy KHÙ___Huy KHÙNG Huy KHÙN
  ___Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG H
  __Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy
  _Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KH
  _Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KH
  Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙ
  Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙ
  Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KH
  Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy K
  _Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy
  __Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG H
  ____Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙN
  ______Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy
  _________Huy KHÙNG Huy KHÙNG Huy KHÙN
  ____________Huy KHÙNG Huy KHÙNG Hu
  ______________Huy KHÙNG Huy KHÙN
  _________________Huy KHÙNG Huy
  ___________________Huy KHÙNG
  _____________________Huy KH
  ______________________Huy
  _______________________Hu

  Trả lờiXóa
 6. buổi tối vui vẻ nha
  tương tác tốt

  Trả lờiXóa
 7. _________Nam Hack____________Nam Hacke
  ______Nam HackerNa_______Nam HackerNam H
  ____Nam HackerNam Hac___Nam HackerNam Hack
  ___Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerN
  __Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam
  _Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Ha
  _Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Ha
  Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Hac
  Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Hac
  Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam Ha
  Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam H
  _Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerNam
  __Nam HackerNam HackerNam HackerNam HackerN
  ____Nam HackerNam HackerNam HackerNam Hack
  ______Nam HackerNam HackerNam HackerNam
  _________Nam HackerNam HackerNam Hack
  ____________Nam HackerNam HackerNa
  ______________Nam HackerNam Hack
  _________________Nam HackerNam
  ___________________Nam Hacke
  _____________________Nam Ha
  ______________________Nam
  _______________________Na

  Trả lờiXóa