Hướng Dẫn Cách Reg Clone Bằng Mail 10p Không Checkpoint

Gần đây có nhiều bạn cần tạo clone bằng mail 10p nhưng khi tạo thì lại die checkpoint nên hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách reg clone bằng mail 10p không checkpoint
Hướng Dẫn Cách Reg Clone Bằng Mail 10p Không Checkpoint
Bước 1 : vào email sau tạo email ảo Tại Đây
Bước 2 : mở tab ẩn danh trên Google chorme sau đó truy cập link sau tạo tài khoản Tại đây
Bước 3 : tạo xong get access token đó vào web buff sub buff cho nó 50 bạn bè trở lên sau đó xác nhận hết
Bước 4 : đổi mk Facebook để die token
Bước 5 : add tẹt ra hết ra checkpont
Bước 6 : nếu die cp dùng link sau submit và hóng mở Tại đây
Nguồn : Lê Minh Út