TUT DAME BY HUYỀN THOẠI NDTT CHẾ RA ( NGUYỄN DƯƠNG TẤN THUẬN) ♫♫♫ - 6 LINK NOT FIX ( 907+ 791 + 808 + 948 + 501+ 514)

TẢN MẠN

Bài này cũng lâu rồi, nhưng bí ý tưởng viết bài quá nên up lại cho Ace xem. Có lẽ IP đã fix nhưng cách làm thì vẫn bá nha (các bạn tự mò đại 1 IP lạ lạ là được) !!! ...Tự sự... Hồi còn chơi tricks bén duyên với Chử Văn Thành nên được vào Omega Team. Mình thì cũng chẳng tài giỏi gì, được cái xạo loz thì không ai bằng hihi :) Ở trong đó xạo loz và được ké Tut free (nói cách mà các bạn hay nói thì gọi là la liếm). Nhưng mình cũng không quan tâm các bạn nói gì đâu !!! Vấn đề ở đây là mình thích thì mình shara thôi :). Không linh tinh luyên thuyên nữa thì chúng ta bắt đầu nào !!!

THỰC HÀNH

I. Chuẩn bị:

- Chỉ cần 1 clone chính online thường xuyên + veri full
- Một bản sau giấy khai sinh có tên nạn nhân
+ Tên bạn trong phần cha
- Một thẻ học sinh có tên nạn nhân

II. Quất

Bước 1:
- Fake IP: Ý
- Fake NN: Ý
Bước 2: Truy cập link 13 tuổi:
Click


Bước 3: Nhập full thông tin người cần dame
- Chọn năm 9
- Thần chú sau:
Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook
Bước 4: Bấm gửi thôi
Bước 5: Truy cập link 14 tuổi:
Click


Bước 6: Nhập full thông tin người cần dame
- Chọn 10 năm
- Thần chú sau:
Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di
Bước 7: Bấm gửi thôi
Bước 8: Truy cập link 808
Click


Bước 9: Chọn theo thứ tự: 3 => 2 => 2
- Dòng 1: Tên đầy đủ nạn nhân
- Dòng 2: Điền mail
- Dòng 3: Tên đầy đủ nạn nhân
- Dòng 4: ID@facebook.com
- Dòng 5: Link facebook nạn nhân
- Up CMND fake lên
- Thần chú sau:
Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook
Bước 10: Truy cập link 948
Click


- Làm tương tự như link 808 (Bước 9)
Bước 11: Truy cập link 051
Click


Bước 12: Điền thông tin
- Dòng 1: Điền mail facebook của bạn
- Dòng 2: Điền tên nạn nhân
- Dòng 3: Link nạn nhân
- Dòng 4: ID@facebook.com
- Dòng 5: Chọn 10 tuổi
- Dòng 6: Thần chú sau:
Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook
Bước 13: Truy cập link 614
Click


Bước 14: Chọn "Có"
Bước 15: Điền đầy đủ thông tin
- Thần chú như ở trên nha

LỜI KẾT

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn report 13 tuổi do NDTT chế ra và được viết lại bởi Lê Anh Đức. Mọi hành động copy & reup vui lòng ghi rõ nguồn NDTT và trỏ link về bài viết này !!!
Chúc các bạn thành công !!!