Hướng Dẫn Lấy Avatar Nick Facebook Bật Khiên Không Dùng F12

Are you sure?

You want to turn off ads.

Hello, mấy bữa trước có nhiều bạn hỏi cách lấy avatar nick facebook bật khiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy avatar nick facebook bật khiên không dùng f12.

Bước 1: Bạn Tìm UID Người Cần Lấy Avatar ( Bạn có thể tìm uid người khác bằng Find Your FaceBook ID )
Bước 2: Bạn Vào Link: Tại Đây
Hình Minh Họa
Bước 3: Bạn Nhập UID Người Cần Lấy Avatar Và Nhấn Lấy Avatar
Hình Minh Họa
Tác giả: Gia Huy NY

Tôi là Huy,Say hello to you!

  • 2 nhận xét: