[ SHARE ] Code Ẩn Tất Cả Stt Đã Đăng Trên Wall Facebook

Hello ! Hôm nay mình sẽ Chia Sẽ Code Ẩn Tất Cả Stt Đã Đăng Trên Wall cho các bạn.
Code Xóa All Stt Đã Đăng Trên Wall

Download Và Demo:

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Edit:
 Ở đây có 2 File. Các bạn vào File index.html rồi tìm đến đoạn: http://thanhchilam.net/wall/change_post.php và thay thành đường dẫn đến File change_post.php của các bạn !
Sau đó các bạn up lên host và sử dụng thôi !

Chúc Các Bạn Thành Công !