Cách loại bỏ khung thông tin game khỏi Sidebar Facebook

Là một người vốn chẳng chơi game trên Facebook bao giờ nên cái khung này khá là vô dụng, đã thế còn chiếm mất một vùng hiển thị của Sidebar, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cách loại bỏ khung đó.
Bước 1 :Mình tải tiện ích j2team security về.
Bước 2 : Ta nhấp chuột phải vào tiện ích chọn Tools rồi chọn Dark Theme Editor

Bước 3 : Nhập đoạn code này : #pagelet_canvas_nav_content {display:none;}
rồi lưu lại.
Nguồn : J2Team

2 Comments