Hướng Dẫn Unlock Tài Khoản Bị FAQ MD Cân Spam

 Chào mọi người, hiện nay có thể nói dạng  FAQ MD là một trong những dạng bị khóa cũng khá nhiều  đối với những người dùng facebook.Mình mới mò được TUT Unlock FAQ Md Cân Spam  trên youtube  nay share cho mọi người xài.
Hu

Hướng dẫn Unlock 

- B1 : Fake IP Cu-ba + Ngôn Ngữ Bungari 
- Vào 2 Link Contact : 
Link 1 :Tại Đây
- Dòng 1 : Cmnd
- Dòng 2 : Email Fb Bị Khóa
- Gửi và hóng Support sẽ rep.
Link 2 :Tại Đây
- Dòng 1 : Email Fb Bị Khóa
- Dòng 2 : Điền Phần Này Vào :
Мисля, че това е грешка. Мога да потвърдя профила си чрез правителствена идентификационна карта.
- Dòng 3 : Úp Cmnd
- Gửi ... <3 !
Cách Rep Mail 
Ca
Здравейте Facebook, ето моята информация за профила:Име и фамилия: Tên Fb Bị Khóaдата на раждане: Ngày sinh Fb Bị Khóaелектронна поща: Email Facebook Bị KhóaURL адрес: ( Url Fb ) Không Nhớ Delete Phần Này :))Очаквам Facebook да бъде амнестиран, защото профилът ми е изгубен в продължение на 2 месеца, включително (снимки, видеоклипове, конфиденциални документи, някои други важни неща ..) Не мога да потвърдя идентификацията на правителството, защото има някои приказки скрити, благодарение на екипа Facebook.

Chúc mọi người unlock acc thành công.

Không có nhận xét nào