[ TUT ] Unlock 723 Chưa spam và cân spam

Are you sure?

You want to turn off ads.


Hello mọi người.hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người unlock 723 Chưa spam và cân spam . 


1. Chưa Spam:
Fake IP Ba-ren NN HongKong
Vào 3 link này:
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
https://www.facebook.com/help/contact/487444654660670
(Tự dịch và điền đúng nhé)
Thần chú:
是否该帐户已被赦免或没
这是我可以给
REP MAIL:
希望这些信息能帮助您:
们是我的真名: họ tên đầy đủ
出生日期: Ngày tháng năm sinh
我期待着彻底的检讨 !!
ÚP CMND LÊN VÀ GỬI.
➖➖➖➖➖
2. Spam rồi hoặc Chưa Spam đều được
Fake IP Pháp
Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Đổi sang ngôn ngữ Pháp
Rồi đổi chữ fr-fr thành chữ m
Tự dịch ra và điền theo :v
REP MAIL:
Bonjour membre de l’équipe de soutien problème
Mon compte est verrouillé avec un stockage infini
Je vous demande de considérer cette information
Elle est associée à mon compte:
- ils et mon nom: (họ và tên)
- ma date de naissance: (info ngày tháng năm sinh)
n’oubliez pas la réponse !!!!
Úp cmnd và gửi

Dưới đây là video hướng dẫn:

Tác giả: Gia Huy NY

Tôi là Huy,Say hello to you!

  • 2 nhận xét: