[ TUT ] Unlock 723 Chưa spam và cân spam


Hello mọi người.hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người unlock 723 Chưa spam và cân spam . 


1. Chưa Spam:
Fake IP Ba-ren NN HongKong
Vào 3 link này:
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
https://www.facebook.com/help/contact/487444654660670
(Tự dịch và điền đúng nhé)
Thần chú:
是否该帐户已被赦免或没
这是我可以给
REP MAIL:
希望这些信息能帮助您:
们是我的真名: họ tên đầy đủ
出生日期: Ngày tháng năm sinh
我期待着彻底的检讨 !!
ÚP CMND LÊN VÀ GỬI.
➖➖➖➖➖
2. Spam rồi hoặc Chưa Spam đều được
Fake IP Pháp
Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Đổi sang ngôn ngữ Pháp
Rồi đổi chữ fr-fr thành chữ m
Tự dịch ra và điền theo :v
REP MAIL:
Bonjour membre de l’équipe de soutien problème
Mon compte est verrouillé avec un stockage infini
Je vous demande de considérer cette information
Elle est associée à mon compte:
- ils et mon nom: (họ và tên)
- ma date de naissance: (info ngày tháng năm sinh)
n’oubliez pas la réponse !!!!
Úp cmnd và gửi

Dưới đây là video hướng dẫn:

2 Comments