Psd Bài Hát Vỡ_Đức Phúc

Are you sure?

You want to turn off ads.

  Ảnh bìa Vỡ  (Siêu Sao Siêu Ngố OST)

       Anh muốn cùng em đi đến nơi chân trời 
 Nhưng chỉ là mơ, một giấc mơ xa vời 
             Em quay lưng đi, hoang tàn dằn xé tâm hồn

Tác giả: Gia Huy NY

Tôi là Huy,Say hello to you!