Cách xem lại tin nhắn đầu tiên với crush

 Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách xem lại tin nhắn đầu tiên với crush.


-Đầu tiên mọi người đăng nhập facebook giao diện điện thoại trên máy tính m.facebook.com và tìm đến người mà mọi người muốn xem tin nhắn đầu tiên(Crush)
-Ctrl+Shift+J 
Nó sẽ hiện phía trên có chữ  CONSOLE  
-Chúng ta sẽ dán đoạn mã sau vào 
setInterval(function () { document.getElementById('see_older') .getElementsByClassName('content')[0].click();}, 500);
-Enter và tận hưởng thôi.
7 Comments