[ Tut ] rip app 2017 mới nhất

                                      
+ Bước 1 : Tải hola về Fake ip ( Uk ) + Fake ngôn ngữ ( Hàn )
+ Bước 2 : Có clone khoản 15 => 30 cái
+ Bước 3 : Vào wall victim
- Báo cáo => Tài khoản này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức nào đó => Gửi
- Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Gửi
+ Bước 4 : Vào link này + Fake ngôn ngữ ( Mỹ )
- https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 ( Lần lượt từng clone đã lập dame )
- Dòng 1 : Email của bạn
- Dòng 2 : Tên đầy đủ người muốn báo cáo
- Dòng 3 : Địa chỉ ( URL ) victim
- Dòng 4 : Việt Nam
- Chọn : Yes
- Liên quan tới một bài báo
~ rồi lên google kiếm một bài báo hiếp dâm nào đó bỏ vào
+ Bước 5 : Thông tin bổ xung
- Please help us, this is an emergency bridge. This is a crazy name sex and rape of innocent women, he was certain there was a plot! This person is related to an article that we are listed. So we need the help from the Facebook team, he also published the photos he raped the woman on Facebook. Facebook Mong team disable this user account.

Không có nhận xét nào