Tổng hợp 2400 font chữ việt hoá dành cho các nhà thiết kế | Font Chữ

Are you sure?

You want to turn off ads.

Tổng hợp hơn 2400 Fonts Việt Hóa mà mình cất công sưu tầm cả tháng nay.
 Rất nhiều fonts hiếm có khó tìm.
Mình đã lọc và xóa bớt các fonts trùng, hợp nhất các font nhỏ vào thành family. Đầy đủ 100% các fonts miễn phí của SVN, iCiel, VL,...

Tổng hợp 2400 font chữ việt hoá dành cho các nhà thiết kế | Font Chữ
Tác giả: Gia Huy NY

Tôi là Huy,Say hello to you!