PSD Chạm Khẽ tim anh một chút thôi

 COVER PSD BÌA CHẠM KHẼ TIM ANH MỘT CHÚT THÔI 

  •                                                  

Chạm nhẹ vào đôi mắt 
Chạm nhẹ vào bờ vai 
Chạm nhẹ vào đôi môi 
Ngày mai xa anh rồi

Liên Hệ
Download

Không có nhận xét nào