PSD Chạm Khẽ tim anh một chút thôi

Are you sure?

You want to turn off ads.

 COVER PSD BÌA CHẠM KHẼ TIM ANH MỘT CHÚT THÔI 

  •                                                  

Chạm nhẹ vào đôi mắt 
Chạm nhẹ vào bờ vai 
Chạm nhẹ vào đôi môi 
Ngày mai xa anh rồi

Liên Hệ
Download
Tác giả: Gia Huy NY

Tôi là Huy,Say hello to you!